Ger värmepumpar tillräcklig uppvärmning även vid låga temperaturer under noll?

När sommaren tar slut och temperaturen sjunker ser du fram emot ett mysigt varmt hem. Men kan värmepumpen fortfarande ge tillräcklig uppvärmning och ett varmt hem även vid låga temperaturer?

Omgivande luft, jord och grundvatten ger tillräckligt med värme för att värma en byggnad även under mycket kalla vinterdagar. De fungerar som värmekälla för värmepumpen. Värmepumpen ”pumpar” detta till en motsvarande temperaturnivå och säkerställer därmed ett varmt hem även under mycket kalla vinterdagar.

I grund och botten gäller följande: omgivande luft, jord eller grundvatten fungerar som värmekälla för uppvärmning med en värmepump. 70 procent av energin som krävs för värmepumpen kommer från miljön och är därför fri och miljövänlig. 30 % av energin kommer från uttaget.

Är värmepumpar värda på vintern?

Det är inte ovanligt för anklagelsen att särskilt luftvärmepumpar inte kan värma tillräckligt när temperaturen är låg och att uppvärmningskostnaderna skjuter i höjden. Det är helt enkelt fel! Ur teknisk synvinkel kan en luftvärmepump ge tillräcklig värme för att värma byggnaden även vid utetemperaturer ned till minus 25 grader Celsius. Luftvärmepumpar kan också generera framledningstemperaturer på mer än 45 grader Celsius. Det är dock viktigt att bestämma värmebehovet och användningen av luftvärmepumpen så att detta beaktas vid beräkning av värmeeffekten.

Köldmediet som används i luftvärmepumpen antar ett gasformigt tillstånd även vid tvåsiffriga minusgrader. Denna gas komprimeras sedan i kompressorn och höjs till önskad temperaturnivå. Så det finns ingen fara här heller.

Om utetemperaturerna sjunker ytterligare kommer användningen av elektriska värmestavar i spel som fortsätter att driva värmepumpen med hjälp av el. Man talar sedan om en monoenergetisk operation.

Är luftkällvärmepumpar energislukare?

Det faktum att den kan användas under mycket kalla dagar betyder inte att elkostnaderna kommer att stiga betydligt, eftersom andelen av det totala värmebehovet är mindre än fem procent. Denna ytterligare uppvärmningsmöjlighet gör inte en luftvärmepump till en kraftig energislukare eller kostsam. Även då fungerar värmepumpen alltid effektivt. Om t.ex. elpatronen slås på under mycket kalla dagar på vintern är det en luftvärmepump med 7 kW värmeeffekt – ytterligare elkostnader på cirka 1000 kronor. Dessutom är sådana kalla vinterdagar mycket sällsynta i Stockholm.

I både gamla och nya byggnader bör dock vissa effektivitetskriterier inte beaktas så att värmepumpens effektivitetspotential kan utnyttjas fullt ut. Detta inkluderar bland annat följande faktorer:

  • Värmekällans konstanta temperatur
  • Bra värmeisolering
  • Låga framledningstemperaturer
  • Välisolerat varmvattenrör
  • Planering, dimensionering och installation av experter

För om ramvillkoren inte är korrekta fungerar inte den bästa värmepumpen effektivt och investeringskostnaderna är inte värda.

Användning av den elektriska elpatronen i värmepumpar

Vi genomförde flera övervakningsprojekt för att undersöka effektiviteten hos värmepumpsystem i befintliga och nya byggnader. I projektet mättes cirka 110 värmepumpar i nybyggda småhus. Som en del av projektet mättes värmepumpar i icke-renoverade och delvis renoverade byggnader som installerades istället för oljepannor.

Resultaten från dessa projekt visar att andelen värmestavsarbete i luftvärmepumparna var högre än i de undersökta geotermiska värmepumparna. I cirka 45 procent av de 19 systemen var andelen över en procent. Med undantag för en luftvärmepump drogs slutsatsen att mindre än fem procent av den förbrukade drivenergin redovisas av värmestaven.

Till skillnad från luftvärmepumpar, får geotermiska och grundvattenvärmepumpar sin värme från marken och grundvattnet. Temperaturerna i dessa värmekällor är konstanta året runt, vilket innebär att värmepumparna fungerar mycket effektivt under alla årstider och ger tillräcklig värme utan extra kostnad.

Dubbel värme med luftvärmepumpen minskar anskaffningskostnaderna

För att ytterligare öka luftvärmepumpens effektivitet finns det också alternativet med tvåvärda värmesystem. Vad betyder det? Om alla ramvillkor är korrekta kan hela värmebehovet för byggnaden och varmvattenberedningen täckas med enbart värmepumpen. Värmepumpen körs därför monovalent.

Bivalent betyder att värmepumpens uppvärmning kombineras med andra värmesystem. De andra värmarsystemen stöder värmepumpen under särskilt värmeintensiva tider. Detta är till exempel möjligt genom att kombinera det med ett pelletsvärmesystem. Den andra värmaren kan sedan komplettera värmepumpen så att värmepumpen inte behöver utformas för maximal värmebelastning, vilket i sin tur minskar anskaffningskostnaderna för värmepumpvärmaren märkbart.

Är du intresserad av värmepump. Vi är bäst i Stockholm på värmepumpar och är med dig hela vägen från att du ska hitta rätt värmepump till att den sitter installerad i ditt hem. Kontakta oss idag!