Kan värmepumpar också installeras i befintliga hus?

Antagandet att en välisolerad ny byggnad är det enda värmesystemet som krävs för att installera ett effektivt värmepumpsystem är en utbredd missuppfattning.
De senaste åren har antalet värmepumpsystem i befintliga hus ökat stadigt, så att upp till 60% av värmepumpsystemen ibland installeras i befintliga hus.

Renoverat pannrum

I det första steget tittar en tekniker från installationsföretaget på förhållandena för den befintliga byggnaden på plats enligt följande aspekter:

  • Finns det värmeelement och / eller golvvärme?
  • Hur presenteras byggnadsisoleringen?
  • Vilket värmesystem finns för närvarande?
  • Hur stort är det uppvärmda området?

Installationsföretaget använder dessa data för att avgöra vilken typ av värmepump som bäst kan implementeras. Det är inte så att en totalrenovering alltid måste gå hand i hand med byte av värmesystemet. Radiatorer kan till exempel ofta användas vid lågtemperaturdrift, dvs golvvärme är inte alltid nödvändigt.

Innan du installerar värmepumpsystemet tas alla komponenter i det gamla värmesystemet bort som inte längre behövs och sedan kopplas värmepumpen till det befintliga värmerörsnätverket i huset och till den tidigare skapade energikällan (grundvatten, djupborrning, ytuppsamlare).

Djupborrning i en befintlig byggnad

Elpannan tas nästan alltid bort och ett varmvattensystem installeras, vilket är kopplat till det nya värmesystemet (färskvattensystem med omedelbar varmvattenberedare, passivt varmvattensystem, osv).
Förutom miljövänligheten och de extremt låga driftskostnaderna är de ibland höga subventionerna ett stort incitament för övergången till hållbar värmepumpvärme. Med seriös planering av ett specialföretag är det inte något problem att uppfylla den årliga prestationssiffran, varav en del krävs av finansieringsorgan.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Stockholm!