Ljudet av en värmepump

Låt inte rädslan för ljudföroreningar komma i vägen för att skaffa en värmepump!

Tvivel om värmepumpen på grund av buller

Många tvivlar på att installera en värmepump eftersom de är rädda för att systemet kommer att orsaka buller. Det finns fortfarande viss osäkerhet kring buller från värmepumpen. Olika typer av vattenpump ger olika ljud. I grundvattenvärmepumpen finns kompressorn till exempel i inomhusenheten. I designen vidtas vanligtvis åtgärder för att isolera ljudet. Med en luft-vattenvärmepump är kompressorn på utsidan. Luft-vatten värmepumpen använder också en fläkt. Detta orsakar vanligtvis bara olägenheter när det är felaktigt placerat. Så se till att du placerar den på ett sådant sätt att det blir så lite som stör dig och dina grannar som möjligt. Dessutom ger värmepumpar med högre effekt mindre ljud.

Ytterligare åtgärder

Du kan vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att din värmepump orsakar mindre buller. Det finns till exempel speciella ljudisolerande skåp som du kan placera runt pumpens utomhusdel. Ett sådant skåp kallas också ett sus-skåp, vilket har den extra fördelen att de också ser snyggare ut än bara den yttre delen. Du kan också ställa in värmepumpen så att värmepumpen inte behöver gå alls eller mindre på natten. Under dagen är det fler ljud utanför, så att värmepumpens aktivitet inte blir så märkbar. Eftersom det också är varmare under dagen än på natten, måste pumpen också arbeta mindre hårt.

Fem tips för att förhindra buller

Genom att använda tipsen nedan kan du förhindra buller från din värmepump!

  • Välj en värmepump med högre kapacitet. Dessa behöver inte springa i full fart.
  • Använd vibrationsdämpare när du installerar värmepumpen.
  • Placera inomhusenheten på ett fast golv eller på en solid vägg.
  • Placera inte utomhusenheten direkt under ett sovrumsfönster eller nära grannar
  • Ha ett ljudisolerande hölje runt värmepumpen. Det här ser också lite trevligare ut.

Installation av en specialist

Förhoppningsvis har vi på detta sätt kunnat ta bort osäkerheten kring ljudet från värmepumpen. Vi rekommenderar att du alltid tänker på bullret när du köper och installerar värmepumpen och att vidta åtgärder i förväg så att du inte möter överraskningar. När du fattar beslutet att få din värmepump installerad av oss så säkerställer vi optimal placering av utomhus- och inomhussystemet. Har du ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Stockholm!