LUFTA VÄRMAREN ORDENTLIGT I FEM STEG

Sommaren tar långsamt slut och uppvärmningen startar igen. Men många radiatorer blir inte riktigt varma eller så gurglar de, vilket går dig på nerverna. I båda fallen beror det förmodligen på att det finns för mycket luft i värmaren. Överskottet av luft i elementet måste tas bort i alla fall så att det kan bli mysigt och varmt igen i lägenheten. Minst en gång om året bör du ventilera din värme ordentligt, helst på hösten, innan den nya värmesäsongen verkligen börjar. Vi visar dig hur du gör det i våra instruktioner. Det är verkligen inte svårt och lätt att förklara.

VARFÖR MÅSTE DU TÖMMA VÄRMAREN?

I grund och botten behöver du inte oroa dig om luft har ackumulerats i din värmare. Det är helt normalt att lite luft kommer in i värmesystemet eftersom vattnet som cirkulerar i det slutna värmesystemet naturligtvis också innehåller syre. När vattenkokaren värmer upp vattnet frigörs syre från vattenmolekylerna. Detta skapar luft i värmesystemet, som, eftersom luften är lättare än vatten, samlas i elementen vid värmeventilen.

Luft är dock inte en bra värmeledare och därför värms ditt värmesystem inte upp optimalt. Luften hindrar vattnet från att cirkulera ordentligt, det rinner inget eller för lite uppvärmt vatten in. Resultatet är att din lägenhet eller ditt rum förblir kallt även om värmesystemet fungerar som planerat. Så det förblir inte bara kallt utan du förbrukar också onödig energi. För att den ska fungera optimalt igen, bör du lufta uppvärmningen ordentligt.

VENTILATIONSFÖRBEREDELSE OCH VERKTYG FÖR UPPVÄRMNING

Arbetet utförs i några enkla steg och med minimal användning av verktyg och hjälpmedel. Allt du behöver är en fyrkantig skiftnyckel och en behållare för att fånga vattnet, som alltid kommer ut lite när du vill ventilera kylaren. Det är också bra att ha en handduk till hands. Kom ihåg att vattnet i värmesystemet kan vara riktigt varmt och arbeta försiktigt.

Det finns också värmeelement vars ventilationsventil inte kan ventileras med en ventilationsnyckel eller fyrkantsnyckel. Detta är ofta fallet med äldre modeller. Har du sådana element, så behöver du en vattenpumpstång. Använd detta verktyg mycket försiktigt med din värmeventil så att du inte skadar den.

LUFTA VÄRMAREN ORDENTLIGT I fem STEG

Om alla redskap du behöver är redo kan du börja. Jobbet görs i fem enkla steg.

  • Vrid värmetermostaten till högsta nivå innan den ventileras.
  • Stäng av cirkulationspumpen och vänta en timme innan du börjar ventilera. Pumpen är vanligtvis placerad i källaren. I hyreshus bör du samordna med de andra hyresgästerna.
  • Nu vrider du ventilationsventilen försiktigt moturs. Du är på rätt väg när du tydligt hör luft komma ut. Vanligtvis räcker det med ett fjärdedels eller ett halft varv. Om varken luft eller vatten strömmar ut ur radiatorn är trycket förmodligen för lågt. I det här fallet måste du fylla på vatten.
  • Du låter luften flyta tills bara vatten kommer ut. Fånga detta med en behållare av något slag.
  • Så snart du har släppt ut lite vatten slår du på ventilen igen. Gör detta långsamt och snurra inte för hårt. Torka upp allt vatten som stänkt på golvet med en trasa eller handduk.

Sen går du igenom alla radiatorer en efter en. Glöm inte att sätta på cirkulationspumpen igen när du är klar.

LUFTA UPPVÄRMNINGEN ORDENTLIGT – DET AUTOMATISKA SÄTTET

Om du bara har några radiatorer är det inte en stor ansträngning att ventilera värmaren regelbundet. Om du har många radiatorer eller till och med flera hus, är ansträngningen mycket högre. Självblödande ventiler kan hjälpa till här. De är också kända som sniffande bitar eftersom de ger ifrån sig ett väsande ljud när värmaren ventileras. De snusande bitarna släpper ständigt ut luft på egen hand.
Du kan enkelt byta ut dina gamla ventiler med de självblödande ventilerna. Stäng av värmesystemet och stäng avstängningsventilerna. Släpp sedan ut vattnet genom avtappningsskruven upp till ventilationssystemets höjd. Ta bort de gamla ventilerna och skruva loss den automatiska ventilen. Sedan stänger du av avstängningsventilen igen och slår på värmesystemet igen.
De automatiska ventilationsöppningarna kan också få luft att samlas i värmaren. Då måste du släppa ut uppvärmningen ordentligt för hand. Men i princip görs detta arbete mycket mindre ofta.

VENTILATIONSPROBLEM MED UPPVÄRMNING

Vanligtvis finns det inga problem med att ventilera radiatorerna. Ventilation, särskilt med ett stort antal radiatorer, kan dock få trycket i värmesystemet att sjunka. Kontrollera därför trycket på värmesystemet och fyll på vatten om det behövs. Ventilera sedan igen eller fortsätt arbetet med de återstående elementen. Om värmen inte värms upp ordentligt även efter att den har ventilerats, är andra orsaker ansvariga för felet. Detta kan till exempel vara en fast eller förkalkad ventil.

Behöver du hjälp värmen i ditt hem och kanske installera en värmepump för ditt hem så finns vi här för dig. Kontakta oss för värmepump i Stockholm.