Tio myter om värmepumpar

När man väljer värmesystemet är trenden tydligt mot hållbara energisystem. Både miljömedvetenhet och oberoende från fossila bränslen spelar en allt viktigare roll.
Många myter sprider sig kring ämnet värmepumpar. Vad är sant, vad är fel?
Här är de mest populära missuppfattningarna om värmepumpar:

Myt ett: värmepumpar är endast lämpliga för nya byggnader

Värmepumpar används också vid utbyte av värmesystem. Värmeutsläpp via radiatorer är inte ett hinder så länge framledningstemperaturen på 55 grader Celsius inte överskrids signifikant. Vid högre framledningstemperaturer fungerar värmepumpen inte längre lika effektivt.

Myt två: Värmepumpar kräver mycket el

Det är sant att värmepumpen behöver el för att gå. Det belopp som krävs är dock mycket mindre än vad som ofta hävdas. Numera kräver effektiva värmepumpar bara tjugo procent el för att generera hundra procent värme.
Om du jämför de löpande driftskostnaderna är värmepumpens uppvärmning överlägset billigast. Därefter kommer gas- och pelletsvärmesystem, som måste räknas med ungefär dubbelt så mycket som driftskostnaderna jämfört med värmepumpsystem.
Här är en jämförelse av uppvärmningskostnader för nya byggnader och utbyte av värme.

Myt tre: En värmepump lönar sig inte

På kort sikt är detta argument korrekt. Men om du inser att ett värmesystem är en långsiktig investering, läggs argumentet i perspektiv.
Värmepumpar har de lägsta driftskostnaderna. Inom tio år – med ett genomsnittligt stort enfamiljshus – kan 60 000 till 120 000 kronor sparas i driftskostnader. Dessutom har markvärmepumpar en genomsnittlig livslängd på 32 år. Andra värmesystem måste renoveras mycket tidigare. Detta innebär att markvärmepumpar med lågt underhåll är det billigaste alternativet i över 15 år.

Myt fyra: Vid ombyggnad av värmesystemet måste termisk renovering först utföras

En fullständig termisk renovering kostar cirka 500 000 – 700 000 kronor. Enligt en studie resulterar detta i besparingar på cirka 12 procent i årliga kostnader. Enligt studien är avskrivningsperioden för termisk renovering för ett enfamiljshushåll 34 år.
Om framledningstemperaturerna tillåter det (inte signifikant högre än 55 grader Celsius) är det ofta vettigare att byta värme till en värmepump. Investeringskostnaderna för detta uppgår till cirka 350 000 kronor, med årliga kostnadsbesparingar på upp till 37 procent. Enligt studien lönar sig värmeomvandlingen efter 11 – 22 år (bland annat beroende på värmesystemet).

Myt fem: Ingenting växer på en geotermisk samlare

Gräs växer på jorduppsamlaren precis som buskar eller sallad. Du bör bara vara försiktig med djupt rotade växter (som kastanjer). Eftersom dessa hindras av jorduppsamlaren kan dessa växter inte utvecklas optimalt.

Myt sex: Markvärmepumpar lönar sig inte jämfört med luftvärmepumpar

Om du bara tänker på anskaffningskostnaderna är markvärmepumpar dyrare än luftvärmepumpar på grund av muddring eller borrning.
Luftvärmepumpar har dock kortare livslängd. Luftvärmepumpar används i 11 till 22 år, beroende på kvalitet. Markvärmepumpar har däremot en livslängd på 26-35 år.
Dessutom har underjordiska värmepumpar 32-54% lägre driftskostnader.

Myt sju: En värmepump blir inte varm

När det gäller luftvärmepumpar är det mycket möjligt att elektrisk uppvärmning krävs under särskilt kalla dagar.
Med rätt dimensionering och uppfattning av värmepumpen och motsvarande värmekälla kan varje hus värmas tillräckligt med geotermisk energi. Om det fortfarande inte är tillräckligt varmt är orsaken ofta värmefördelningssystemet och / eller felaktig kontroll.

Myt åtta: högt sondtryck är farligt

Tryck på upp till 50 bar uppstår i CO2-djupproben.
Som jämförelse är trycket i en dieselmotor upp till tusen bar, bilens bromsledningar når cirka hundra bar och hydrauliken hos en grävmaskin 170 bar.
SodaStream använder samma utrustning som CO2-djupssonden, och SodaStream producerar ett tryck på sextio bar.

Myt nio: Kompressorn håller bara tio år

Med korrekta mått och regelbundet underhåll har kompressorn en livslängd på cirka 55 000 driftstimmar. Detta motsvarar en livslängd på 26–34 år.

Myt tio: värmepumpar är högljudda

Värmepumpar av hög kvalitet är mycket tystare än billigare värmepumpar när de är dimensionerade korrekt. Ljudnivån är jämförbar med en tvättmaskin eller diskmaskin.
Det är också viktigt att skilja mellan strukturburen och luftburet buller.
Strukturburet ljud överförs genom golv och väggar med hjälp av vibrationer. Av denna anledning säkerställs korrekt frikoppling med värmepumpar.
Luftburet ljud sprids genom luften. Detta hålls så lågt som möjligt med hjälp av lämplig huskonstruktion och husisolering.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Stockholm!